Nacer NAS: " WIN ITEDDUN S TIDETT YESSAWAḌ "

CONTRIBUTION (Monde Kabyle) - IWUMI_SRIƔ_I_YIR_TAGMATT ?

Amennuɣ ɣef timunent n tmurt taqbaylit, mači d ameddeḥ, neɣ s webran n yiles !?

Iswi neqsed ad tnaweḍ mači d ayen ara d-yasen s iḥulfan d umeṛmeṛ n imeṭṭawen, d tikli n tegzi, d umeyyez d lǧhada n tektiwin.Umi sriɣ i tegmatt urjin sɛiγ ? Umi sriɣ i tdukli werɛad bniγ ?

Tadukli s tegzi mači s ubayeɛ, tadukli s yeswi mači deg rrayeɛ, tadukli d lebni mači d asbeɛbeɛ.

Ilaq ass-agi anesseɣti tafyirt-nni refden akw imeɣnasen : " win iteddun ɣef tidett yessawaḍ" acku d akellex, d asedrem d usexleḍ, ilaq aneqqar " WIN ITEDDUN S TIDETT YESSAWAḌ", anamek-ines deg tikli tagrawlit mači kan ḥala iswi i yesɛan azal ula d tikli tesɛ amur ameqran n wazal.

Nacer NAS

Aucun commentaire

Fourni par Blogger.